Timeliste

Timeliste

Når du jobber for oss, kan du velge mellom å registrere timene
dine i en elektronisk timeliste ved å logge deg inn i systemet
vårt, eller du kan skrive ut timelisten under og fylle den ut
manuelt.

Timeliste