Rekruttering - enkelt - raskt

Når dere ønsker å ansette en fast medarbeider kan NorgesVikar gjennomføre en full rekrutteringsprosess for dere. Slike prosesser er tids- og kostnadskrevende. Vi har kompetanse og verktøy som sikrer effektive ansettelsesprosesser og god kvalitet på kandidater som presenteres.

Følgende elementer inngår:

  • Utarbeidelse av stillings-/kravspesifikasjon
  • Annonsering parallelt med søk i eget nettverk/kandidatbase
  • Søknadsadministrasjon
  • Presentasjon av dere/stillingen overfor utvalgte kandidater
  • Intervjuing av aktuelle kandidater
  • Presentasjon av kvalifiserte og motiverte kandidater
  • Referansekontroll
Den endelige utvelgelsen av ny medarbeider foretas av dere.