Hvorfor velge NorgesVikar?

Vi setter oss grundig inn i ditt bemanningsbehov og leverer en
løsning som passer for deg. Dette kan være leie av vikar eller
direkte rekruttering til fast stilling.

Vi kvalitetssikrer våre kandidater gjennom grundige intervjuer,
referansekontroller og tilpassede tester.

Vi følger både våre utleide medarbeidere og kunder godt opp
underveis i oppdraget.

Vi besøker våre oppdragsgivere for å få innblikk i
arbeidsmiljøet og de menneskene som er i organisasjonen, slik at vi
er i stand til å vurdere våre kandidater opp mot miljømessige
forhold.

Vi løser våre oppdrag raskt og effektivt. Våre konsulenter har
et tett samarbeid og dialog om de ulike oppdragene vi arbeider
med.

Du har kun èn kontaktperson å forholde deg til, men våre interne
systemer sørger for full backup av andre kvalifiserte konsulenter
dersom din kontaktperson er fraværende.

Ring oss gjerne for en uforpliktende samtale eller send oss en
mail.