Kvalitet og effektivitet gjennom tett personlig kontakt